Den letteste – og mest anvendte – løsning på afvanding af altaner er at lave altanpladen en let hældning væk fra bygningen, så vandet af sig selv løber ud over kanten.

Det kan være generende at få sine planter og møbler oversprøjtet med vandet fra overboens altan. Især, hvis det ikke kun er regnvand, men også vand fra rengøring af møbler, overvanding af krukker, spild fra babybadekar og lignende.

Det kan være både dyrt og besværligt at få lavet en fornuftig bortledning af vandet på altaner, der allerede er monteret. Overvejer du at købe en ny altan, så spørg producenten, hvilke løsninger, de kan tilbyde for at opsamle og bortlede vandet, så ovenstående problematikker undgås.

På billederne ser du to alternative metoder til afvanding. Den mest effektive og nabovenlige er løsningen, hvor overskudsvand på altanerne bortledes via nedløbsrør. Løsningen med en afløbsstuds (se grøn pil) har kun begrænset effekt, da selv en let vind vil blæse overskudsvandet ind på underboens altan.