Ønsker du at få sat en altan op ved din bolig, så skal du først søge kommunen om tilladelse til projektet.

Sagsbehandlingen går hurtigere og smidigere, hvis du sender gode, målfaste tegninger og korrekte beskrivelser af altanernes design.

Her får du rådgivende ingeniør Rodein Al-Hadids bedste råd til, hvordan du griber ansøgningen an:

Del ansøgningen op

Du kan med fordel opdele din ansøgning til kommunen i to dele. Den første ansøgning handler om godkendelse af altanens arkitektur og placering.

Hvilket design skal altanen have? Hvilken farve skal den være? Hvordan skal den placeres på bygningen?

Hvis kommunen kan se, at dit projekt for eksempel er i strid med lokalplanen eller at altanens placering vil være generende for dine naboer eller genboer, så er der ingen grund til, at du investerer tid og penge i at få udarbejdet detaljerede tegninger og tekniske beregninger.

Kommunen kan også give afslag med begrundelse i, at altanens design ikke passer til husets eller kvarterets arkitektur, er i strid med lokalplanen med mere. Kommunen vurderer hver enkelt byggesag og har beslutningsretten til at forkaste eller godkende projektet. 

Dette er artikel nummer to i serien ’Fra Altan-drøm til drømmealtan’

Læs første artikel HER

De første projekttegninger

Når du ansøger om forhåndsgodkendelse hos kommunen, skal der medsendes detaljerede tegninger i fast målestoksforhold, der illustrerer hvordan altanen ser ud på bygningen.

Rådgivende ingeniør Rodein Al-Hadid fra firmaet Art-tek fortæller ’De fleste kommuner forventer målefaste tegninger over både facade, grundplan og snit. Facadeopstalterne skal gerne fremsendes uden- og med altaner.

Desuden skal der være en beskrivelse af altanens materialevalg og udformning samt en beskrivelse af, hvordan altanerne forventes at blive monteret på facaden. Dette arbejde kan i princippet udføres af bygningens ejer eller foreningen, men de fleste vælger at få hjælp fra en arkitekt eller et rådgivende ingeniørfirma’.


Altan-byggeansgning


Den endelige ansøgning om altanbyggeri

Når kommunen har givet forhåndsgodkendelse til projektet skal der udarbejdes beregninger over bygningens bæreevne og altanernes konstruktion.

Denne del af opgaven bliver normalt overdraget til arkitekt, rådgivende ingeniør eller altan- leverandøren, hvis denne har tilbudt totalentreprise.

Når der skal monteres altaner på en eksisterende bygning skal der udarbejdes statisk dokumentation, som minimum skal indeholde:
– Projektgrundlag
– Statiske beregninger
– Plan af altanen samt fastholdelse i målstoksforhold 1:20
– Snit af altanen samt fastholdelse i målstoksforhold 1:20
– Detaljer af altanens konstruktion samt fastholdelse af altanen. Detaljerne skal min. være i målstoksforhold 1:10

Næste artikel i serien ’Fra Altan-drøm til drømmealtan’ får du rådgivendeingeniør Rodein Al-Hadid bedste råd til ’10 vigtige altan udtryk som du skal kende’


 Artiklen er udarbejdet i samarbejde med

Rodein

Rodein Al-Hadid – Ingeniør og direktør i Art-Tek

Rodein Al-Hadid er uddannet civil-ingeniør og har stor erfaring med design og beregning af stålkonstruktioner i bygninger. Han har i mere end 3 år arbejdet dedikeret med projektering og design af altaner.

I 2005 startede han Art-Tek, der giver byggeteknisk rådgivning til arkitekter, byggefirmaer, boligforeninger, offentlige virksomheder og private. Virksomheden beskæftiger i dag 3 fastansatte + 3 konsulenter.

Art-Tek udfører opgaver indenfor bygherre- og køberrådgivning, myndighedsbehandling, beregninger, projektledelse og byggetilsyn. Med andre ord hjælper Art-Tek med at få styr på de beregningsmæssige og designmæssige udfordringer, der er i alle typer byggeprojekter – og hjælper med at holde styr på projekter og processer, økonomi og tid, så forløb og resultat bliver så godt som muligt. 

Besøg Art-Teks hjemmeside her 

Art-Tek logo 250pc