Hvert år lægger hver dansker cirka 83 kg komposterbart affald i skraldespanden.

Ofte bliver dette kørt direkte til forbrænding til skade for miljøet. Køkkenaffaldet kan i stedet for omdannes næringsrigt muld, der kan give ekstra vækst i altankasser og blomsterkrukker.

Viskal Hjemmekompost er et nyt produkt på det danske marked, der effektivt og lugtfrit omsætter køkkenaffald til værdifuld kompost.

Hver dansker producerer årligt cirka 80 kilo bio-affald, der ofte havner på forbrændingsanlægget til skade for miljøet.

Hjemmekompost

I stedet for at putte dit madaffald affaldsposen, så kan du med Viskal hjemmekompost omdanne husholdningens madrester til næringsrig kompost, der kan forbedre jorden i dine altankasser, blomsterkrukker eller i en nyttehave.

Selv husholdningsspild som stegefedt, fiskeben og kartoffelskræller, der normalt ikke kan eller bør komposteres og genanvendes i køkkenhaven, kan med Viskal Hjemmekompost laves til værdifuld, nærigsrig jordforbedringsmiddel.

Sådan fungerer kompostbeholderen

Processen med at nedbryde madaffaldet foregår ilukkede, lufttætte beholdere. Det tager kun to uger fra kompostbeholderen er fyldt til affaldet er forvandlet til en brugbar kompost. 

Et startsæt består af to kompostspande og et pose med ’kompostklid’, der består af naturlige mikroorganismer (f.eks. gavnlige probiotiske mælkesyrebakterier og gær) der fremmer omsætningen. 

Det er som sagt helt lugtfrit og beholderne kan stå under køkkenvasken eller på altanen. Du slipper for at tømme skraldespanden dagligt og undgår den ubehagelige lugt fra for eksempel fiske-rester.

Et hjemmekompost-kit kan omsætte madrester fra en familie på fire-fem personer. Komposten kan blandes med pottemuld og de probiotiske bakterier vil fortsætte deres vækst til glæde for planter og insekter.

Hjemmekompost med effektive mikroorganismer er udviklet af det hollandske firma Agriton, der leverer bæredygtige produkter til landbrug og spildevandsrensning. Den danske importør er Viskal v/Sidsel Barfoed.

Du kan møde Viskal og Sidsel til større havearrangementer og events om bæredygtigt byliv. Se mere på Viskal.dk og på Facebook


viskal-kompost